Неприятни преживявания в интернет

Преди да продължим с анализа на конкретните рискове и опасности в интернет, можем да разгледаме два по-общи въпроса относно негативните и неприятни преживявания на децата в Мрежата. И двата въпроса се отнасят до това дали, генерално погледнато, децата се изправят в интернет пред неща, които ги карат да се чувстват неудобно, разстройват ги, разочароват ги, засрамват ги или ги тревожат. Детските тревоги и стрес са разгледани тук, както от „първо лице“, така и „от трето“.

Децата  бяха  запитани дали са съгласни, че в интернет има много неща,  които са подходящи за деца на тяхната възраст. Около от тях напълно се съгласяват с това твърдение, а 38% са донякъде съгласни. Помолени да бъдат по-конкретни, децата изброяват игрите, образователните материали, музиката, филмите, информационните сайтове, социалните мрежи. 11% от децата са на противоположното мнение – 7% казват, че твърдението е вярно само в малка степен, а 4% смятат, че интернет е неподходящ за деца на тяхната възраст. Тези резултати могат да бъдат сравнени с резултатите от изследването от 2010 г., поведено от изследователската мрежа „Европейските деца онлайн“ (виж. Методология, стр. 36).

Въпросът за техния личен опит разкрива, че за последната една година преди провеждането на интервюто едно от всеки 7 деца се е изправяло  пред нещо, което го е накарало да се чувства неудобно, притеснило го е или го е уплашило. Сравнението с предишното изследване показва  негативна  тенденция,  тъй като през 2010 г.  това се е отнасяло за едно от десет деца (според изследването на мрежата „Европейските деца онлайн“; виж. Методология, стр.36). Възможността за изправяне пред нещо неприятно в интернет нараства с възрастта.

От 146 деца, отговорили положително на този въпрос, 19 споделят, че са били много разстроени, а други 49 оценяват случилото се като донякъде разстройващо. При две трети от децата подобни инциденти са се случвали – само веднъж или два пъти в годината. Обаче

19.2% от децата споделят, че поне веднъж в месеца са се изправяли пред нещо разстройващо,

докато са сърфирали в мрежата, 7.5% са били разтревожени от това, което са видели в интернет, поне веднъж в седмицата, а две деца казват, че това се случва всеки ден.

Интересно е да се сравни делът от деца, които споделят, че през последната година нещо, което ги е разстроило в интернет ги е разстроило или притеснило с дела от родители, които са запознати с това, че през изминалата година децата им са били разстроени или притеснени от нещо, което са видели в интернет. През 2016 г. 20.5% от всички родители са отговорили положително, което всъщност е по-голям дял от този на децата (14.6%), отговорили че са били разстроени или притеснени от нещо в интернет. Това е изненадващ обрат спрямо резултатите от 2010 г., когато само 5% от родителите са казали, че знаят за подобни инциденти, случили се на децата им, докато   децата, които споделят, че нещо в интернет ги е притеснило са били 9.4%. Възможно обяснение за тази промяна би могло да бъде, че родителите са станали по-чувствителни и загрижени за тъмната страна на пребиваването на децата си в дигиталната среда.