Неподходящо съдържание в интернет

Един от рискове, преди които най-често се изправят децата онлайн е да попаднат на уебстраници със съдържание, неподходящо за непълнолетни и особено за малки деца. Около една четвърт от всички интервюирани са виждали онлайн материали, съдържащи насилие, включително снимки и видеоклипове с убийства и екзекуции. Подобен дял от децата са се сблъсквали с реч на омразата в интернет, въпреки че различни изследвания предполагат, че децата и младежите не винаги са способни да разпознаят и идентифицират езика на омразата, което прави възможно реалният им брой всъщност да е много по-голям.

Сериозен риск за здравето на непълнолетните представляват уебстраниците, представящи различни начини за бърза загуба на тегло, на които е попадало всяко едно от четири деца. Със сайтовете, които пропагандират самоубийството като единствен изход от

„мизерния живот“ се е сблъсквала относително малка част от децата. Обаче тези уебстраници могат да бъдат особено вредни и опасни, ако на тях попаднат емоционално неустойчиви деца или  тийнейджъри.  По  тази  причина  Националният  център  за  безопасен  интернет  и

Международната асоциация на Горещите линии за интернет INHOPE полагат големи усилия да премахнат и блокират подобни сайтове, а Фейсбук предлага специален инструмент за приятелска подкрепа на потребители на социалната мрежа, споделящи мисли за самоубийство.

Един специфичен вид неподходящо онлайн съдържание, с което често се сблъскват децата и тийнейджърите, независимо дали умишлено или неволно е порнографията, на която са през последната година са попадали 35.1% от интервюираните. Порнографията може да бъде много шокираща или разстройваща за деца, които се натъкнат на подобни снимки или видеоклипове случайно – докато разглеждат други уебстраници и отворят подвеждащ линк. Много тийнейджъри вероятно умишлено посещават порнографски сайтове, водени от естественото си любопитство към секса и сексуалността, но дори и те не са имунизирани срещу широк кръг от потенциални негативни ефекти (чувство на срам и вина, объркани възприятия за междуполовите отношения, нереалистични очаквания).