Социалните мрежи

Ползването на социални мрежи е втората най-разпространена сред българските деца дейност в интернет (след гледането на видеоклипове), въпреки че делът от деца, които не посещават редовно социалните мрежи също е доста висок (23% казват, че изобщо не са използвали социални мрежи през последния месец). Фейсбук е най-популярната социална мрежа  сред българските деца, водеща с много

Read More

Неприятни преживявания в интернет

Преди да продължим с анализа на конкретните рискове и опасности в интернет, можем да разгледаме два по-общи въпроса относно негативните и неприятни преживявания на децата в Мрежата. И двата въпроса се отнасят до това дали, генерално погледнато, децата се изправят в интернет пред неща, които ги карат да се чувстват неудобно, разстройват ги, разочароват ги,

Read More

Препоръки

Обучение в дигитална грамотност на всички етапи от образователния процес: Непрестанно нарастващ дял от децата стават потребители на интернет още преди да постъпят в първи клас. Следователно необходимостта от изграждане на дигитални умения у тях представлява задача с нарастващо значение. Жизненоважно е да се въведат елементи от ранното обучение в дигитална грамотност със специален фокус

Read More

Потенциал за рискове

Резултатите от изследването от 2016 г. и особено сравнението им с тези от предходното изследване от 2010 г. очертават няколко четири важни теми, които заслужават повече внимание от страна на експертите, занимаващи се с осигуряване на по-сигурна и позитивна интернет среда за децата, а също и от страна на учителите и други хора, занимаващи се

Read More

Неподходящо съдържание в интернет

Един от рискове, преди които най-често се изправят децата онлайн е да попаднат на уебстраници със съдържание, неподходящо за непълнолетни и особено за малки деца. Около една четвърт от всички интервюирани са виждали онлайн материали, съдържащи насилие, включително снимки и видеоклипове с убийства и екзекуции. Подобен дял от децата са се сблъсквали с реч на

Read More